Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere inspirerer til anderledes aktiviteter i sprogundervisningen

En gruppe sprogforskere har i en årerække hjulpet gymnasielærere med at få ny forskningsbaseret viden ind i sprogundervisningen. Det har givet større deltagelse og engagement blandt eleverne.

08.04.2015 | Cecilie Asaa

Portrætfoto af Susana Silvia Fernandez på hendes kontor med bøger i baggrunden.

Lektor i spansk, Susana Silvia Fernandez, har været udviklingskonsulent på gymnasieskolens sprogfag.

Gymnasieelever der optager sig selv på lyd og video, skattejagt og deling af opgaver i Google Apps. Det er nogle af de nytænkende aktiviteter, gymnasieskolens undervisere i fremmedsprog har jongleret med i et forsøg på at gøre eleverne mere aktive i undervisningen.

 

De nye aktiviteter blev sat i værk af Undervisningsministeriet i 2011. I et storstilet udviklingsprojekt skulle sprogforskere og gymnasier arbejde sammen om at få mere learning-by-doing ind i undervisningen.

 

Aktiviteter skaber deltagelse

På Rybners Handelsgymnasium i Esbjerg inddrog en af lærerne eksempelvis geocaching, en slags skattejagt, i undervisningen. På forskellige poster skulle eleverne løse en opgave. Det kunne være at optage sig selv på video beskrive en fabrik i området, så de kunne øve sig i udtale.

 

Pia Ballegaard, der er engelsklærer ved Rybners Handelsgymnasium beskriver, hvordan de anderledes aktiviteter førte til, at eleverne talte sproget mere og selv gjorde en større indsats for at lære sprog:

 

”Det har været en øjenåbner at opleve, hvor forholdsvis let det er at motivere eleverne, når man anvender aktivitets-baseret undervisning, som vi gjorde. Forløbet med forskerne har betydet en øget mundtlig deltagelse i undervisningen, og at vi som undervisere fokuserer på flere kompetencer inden for sprogindlæring end tidligere.”

 

I det hele taget er den generelle tilbagemelding fra gymnasierne overvejende positiv. I slutrapporten står der blandt andet:

 

”De fleste projekter oplevede en øget faglig stolthed blandt eleverne. Dette ændrede syn på sprogfagene kunne ligefrem ses i det efterfølgende års optag på sprogfagslinjer.”

 

Nyeste viden

Sammen med 12 andre sprogforskere var Susana Silvia Fernandez, der er lektor i spansk ved Aarhus Universitet, konsulent på Undervisningsministeriets projekt. Hun er ikke i tvivl om, at det er forskernes indspark med den nyeste viden om sprogundervisning, der har givet pote.

 

”Vi rådgav lærerne om de nyeste undervisningsmetoder i de enkelte projekter, men vi afholdte også seminarer og sluttede projektet af med at udgive en bog. Det har altsammen været vigtige redskaber for lærerne til at lave anderledes aktiviteter med eleverne,” fortæller Susana Silvia Fernandez og fortsætter:

 

”Det har i høj grad været en hjælp for lærerne, at vi skabte grobund for vidensdeling mellem forskere og gymnasielærere.”

 

Kvalitet frem for kvantitet

Fra Undervisningsministeriets side er man glade for de resultater, udviklingsprojektet har medført. Fagkonsulent Claus Zedlitz fortæller, at det har været et erklæret mål fra undervisningsministeriets side, at gymnasieskolen skulle udvikle sig kvalitativt efter at have forfulgt kvantitative mål i en rum tid.

 

Når Claus Zedlitz vurderer udfaldet af projektet i lyset af det mål, så synes han, at de er lykkedes med at skabe gode rammer for, at gymnasielærerne kan udtænke aktiviteter, der får eleverne til at blive gode til sprog.

”Vi kan se, at der er kommet mere kvalitet ind i sprogundervisningen. Fokus har ændret sig for gymnasielærerne, så det handler om, at den enkelte elev skal bevæge sig så langt som muligt rent sprogfagligt,” konkluderer Claus Zedlitz.


Fakta

  • 31 gymnasier og 12 sprogforskere deltog i udviklingsprojekterne
  • Projekterne sluttede ved udgangen af 2014
  • Undervisningsministeriet har startet en række nye projekter på gymnasierne med fokus på internationalisering og globalisering

Læs mere

Kontakt

Lektor i spansk
Susana Silvia Fernandez
romssf@dac.au.dk
8716 2627

Arts