Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsker twister undervisning i projektledelse

Når de studerende på Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet fremover bliver undervist i projektledelse, bliver de udfordret med praktiske øvelser og opgaver. Forsker Kasper Ostrowski samarbejder med konsulentbureauet VovemoD om at udvikle et praksisorienteret forløb.

11.11.2015 | Cecilie Asaa

Portrætfoto af forsker Kasper Ostrowski.

Kasper Ostrowski håber på, at samarbejdet med VovemoD vil udmønte sig i et mere praksisorienteret forløb i projektledelse for de studerende.

”Det er vigtigt, at de studerende er trænet i at koble deres teori på virksomhedernes vigtige udfordringer. Erhvervslivet stiller store krav til de færdiguddannede kandidater i dag.”

Sådan siger Thomas Lütken, som er professionel vanebryder og indehaver af konsulentbureauet VovemoD, om grunden til, at han er gået ind i et samarbejde med Kasper Ostrowski, der er forsker ved IMV og Center for IT, projektledelse og innovation (CITPI) på Aarhus Universitet.

Samarbejdet går ud på at udvikle nye måder at undervise de studerende i projektledelse på.

Learning by doing

På Informationsvidenskab, hvor Kasper Ostrowski har sin daglige gang, kan de studerende lære om projektledelse som en del af deres uddannelse. Men primært på den akademiske, teoretiske måde.

Det er for Kasper Ostrowski at se en bagvendt måde at gribe projektledelse an på.

”Man lærer jo heller ikke at spille klaver ved at få fortalt, hvordan man skal gøre. Man lærer ved selv at trykke på tangenterne og øve sig,” siger Kasper Ostrowski.

Hensigten med undervisningsprojektet er derfor at kombinere teori med praksis og gøre undervisningen mere håndgribelig og projektorienteret. Det lærer man bedre af end med firkantede teorier alene, mener Kasper Ostrowski.

Gamificeret version af projektledelse

Det er her, Thomas Lütken kommer ind i billedet.

Thomas Lütken har arbejdet praktisk med projektledelse i 20 år. Han har udviklet værktøjet ’Habitura’, som han bruger, når han lærer sine kunder om projektledelse. Habitura hjælper på en legende og aktiv måde folk med hele processen omkring at udvikle og realisere projekter.

”Habitura er en gamificeret version af projektledelse. Deltagerne kommer igennem fire områder af hjernen. I Habitura er det visualiseret som en ø, og deltagerne skal igennem udfordringer relateret til hvert område,” siger Thomas Lütken.

Praktiske øvelser

Det er meningen, at det nye aktivitetsorienterede forløb i projektledelse skal på banen i foråret 2016. I første omgang som et pilotprojekt.

Kasper Ostrowski og VovemoD samarbejder om materialet til forløbet med inspiration i Habitura. Selve undervisningen kommer Kasper Ostrowski og hans kollega Timo Leimbach til at stå for.

I løbet af undervisningen bliver de studerende stillet over for en række praktiske udfordringer, hvorigennem de lærer om projektledelse. Samtidig vil de blive undervist i teorier bag om projektledelse, så de er godt klædt på til udfordringerne, når de skal øve sig rent praktisk.

”Det er hensigten at skabe et specielt undervisningsforløb, der med afsæt i det kreative udviklingsredskab Habitura giver de studerende en unik forståelse for og erfaring med projektledelse.

Med afsæt i Habitura’s grundmodel skal de studerende udvikle deres egne afgrænsede projekter, der kvalificeres af relevant teori”, siger Kasper Ostrowski.

Perfekt miks mellem forskerverden og erhvervsliv

For Kasper Ostrowski giver det god mening at inddrage Habitura i undervisningen. Han har tidligere arbejdet sammen med Thomas Lütken i konsulentbureauet VovemoD. Derfor kender Kasper Ostrowski værktøjet rigtig godt og forstår at sætte det ind i universitetsverdenens kontekst.

”Det er spændende at bygge et teoretisk lag oven på VovemoDs kreative værktøj og tilpasse det til undervisningsregi,” siger Kasper Ostrowski, ”jeg glæder mig til at se, hvordan det fungerer, når de studerende skal prøve kræfter med det.”

Thomas Lütken finder ligeledes samarbejdet fordelagtigt, og kalder det ”et perfekt miks mellem erhvervsliv og forskerverdenen.”

”Kasper har en teoretisk indsigt, jeg kender derimod erhvervslivet indefra. I vores samarbejde mødes teori og praksis derfor med det bedste fra begge sider,” siger Thomas Lütken.

Både han og Kasper Ostrowski håber på, at de kan give de studerende den helt rigtige indgang til projektledelse med det nyudviklede forløb.


Fakta

  • Kasper Ostrowski er cand.mag. i dramaturgi og multimedier og har skrevet en erhvervs-ph.d. om værdibaseret ledelse i et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Aarhus Universitet.
  • Sideløbende med ph.d.-studiet har han været partner i VovemoD.
  • Han fungerer endvidere fortsat som konsulent i Middelfart Kommune som en del af sit forskervirke.
  • Det er almindeligt, at erhvervslivet trækker på forskerviden og omvendt.
  • Leder du efter en forsker til en opgave eller et samarbejde, så læs mere om myndighedsbetjening på Aarhus Universitet.

Læs mere

Arts