Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om ambassaden

Den humanistiske ambassade er et initiativ, der skal styrke dialogen mellem Institut for Kommunikation og Kultur og det offentlige og private erhvervsliv.

På instituttet foregår der allerede en mængde aktiviteter, hvor denne dialog er en del af hverdagen. Forskere samarbejder med virksomheder i udviklingen af ny viden, de studerende løser opgaver i virksomheder, og de bruger en del af deres studietid på praktikforløb.

Den humanistiske ambassade skal fremme og synliggøre disse aktiviteter, den skal udvikle nye samarbejdsformer, og den skal være rammen om interessante møder mellem instituttets forskere og studerende og den omgivende verden, som humaniora er og altid har været en del af.
 
Men ambassaden er også oprettet i erkendelsen af, at der er ting, vi kan gøre bedre. Tilrettelægger vi praktikforløb på den mest hensigtsmæssige måde? Laver vi de rigtige masteruddannelser? Findes der muligheder for interessante og givende forskningssamarbejder, som vi blot ikke har fået øje på? Og på et mere generelt niveau rejser der sig spørgsmål om, hvilken rolle humanistisk forskning og uddannelse har og kan have og om, hvad det overhovedet vil sige at styrke humanioras kvalitet og relevans.
 
Den humanistiske ambassade vil gerne være rammen om diskussioner og aktiviteter, der adresserer disse spørgsmål. Målet er beskedent, men vigtigt: humaniora og erhvervsliv skal lære hinanden bedre at kende.

Ambassaden samarbejder med

Humanister i Erhvervslivet

Humanister i Erhvervslivet er en studenterdrevet forening. Foreningen tror på, at humanister er det bedste, der kan ske for erhvervslivet – hvis først erhvervslivet får øje på os! Visionen er derfor at få de humanistiske fagligheder til at stå stærkere i erhvervslivet ved at styrke den studerendes faglige selvtillid og dermed skabe en unik faglig profil.

Smag på erhvervslivet

Foreningen arrangerer projektet 'Smag på Erhvervslivet', der er et samarbejdsprojekt mellem studerende fra Arts og erhvervslivet. I en periode på to måneder arbejder studerende sammen i tværfaglige teams på en problemstilling fra det rigtige liv – og får en smagsprøve på erhvervslivet!

Humanister i erhvervslivet

Andre historier fra erhvervslivet